Välkommen till SST:s sida om vägledning för trossamfund att arbeta med säkerhet.

Så här fungerar vägledningen

Gå igenom materialet ensam, med vänner eller med din församling. Ett tips är att starta en studiecirkel.

Materialet är uppbyggt i 11 delar och följer den kunskap som finns i materialet Så här kan ni arbeta med er säkerhet, en skrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Polisen och Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

1.

Planera er
organisation

2.

Bedöm och
hantera risker

3.

Brand

4.

Misstänkt beteende
och fordon

5.

Väpnad attack

6.

Fordonsattack

7.

Sprängattentat

8.

Hot

9.

Misstänkt
försändelse

10.

Första hjälpen

11.

Checklista vid nödsituationer

Materialet finns att ladda ner som pdf på sidan Starta en studiecirkel.

Material att ladda ner!

MSB:s säkerhetsvägledning för trossamfund

Handledning för cirkelledare i säkerhetsarbete baserat på MSB:s vägledning.

Våra säkerhetskort