Checklista vid nödsituationer

Checklista över vad du gör vid brand, väpnad attack, misstänkt föremål och vid sjukdom eller skada.

Det gör du:

Brand!

Z

Rädda dem som befinner sig i livsfara.

Z

Utrym så fort du kan.

Z

Varna andra så att de kan sätta sig i säkerhet.

Z

Larma 112.

Z

Släck branden om det är möjligt.

Z

Stäng ute hotet, om möjligt. Annars, fly från platsen.

Z

Varna och uppmana andra att fly men dröj inte i onödan.

Z

Sök skydd om du inte kan fly. Lås dörrar, barrikadera dörrar och fönster. Sätt din mobiltelefon på ljudlöst.

Z

Larma 112.

Z

Invänta instruktioner från polisen.

Väpnad attack!

Väpnad attack!

Z

Stäng ute hotet, om möjligt. Annars, fly från platsen.

Z

Varna och uppmana andra att fly men dröj inte i onödan.

Z

Sök skydd om du inte kan fly. Lås dörrar, barrikadera dörrar och fönster. Sätt din mobiltelefon på ljudlöst.

Z

Larma 112.

Z

Invänta instruktioner från polisen.

Misstänkt föremål

Z

Bekräfta att föremålet är misstänkt.

Z

Utrym området med minst 100 meter runt det misstänkta föremålet.

Z

Säkra platsen och hindra andra från att komma in på riskområdet.

Z

Anmäl och larma 112.

Z

Använd inte telefon eller radiosändare inom 15 meter från det misstänkta föremålet.

Z

Påbörja första hjälpen.

Z

Larma 112.

Z

Påbörja hjärt- och lungräddning om andning och puls saknas.

Z

Håll tryck på skadan vid kraftig blödning,

Z

Upprätthåll fria luftvägar vid plötslig medvetslöshet med andning och puls.

Skada eller sjukdom

Skada eller sjukdom

Z

Påbörja första hjälpen.

Z

Larma 112.

Z

Påbörja hjärt- och lungräddning om andning och puls saknas.

Z

Håll tryck på skadan vid kraftig blödning,

Z

Upprätthåll fria luftvägar vid plötslig medvetslöshet med andning och puls.