Misstänkt försändelse

En attack kan genomföras genom brev eller paket som innehåller sprängladdningar eller farliga ämnen, till exempel kemikalier eller biologiska smittoämnen.  

På senare tid har ett stort antal så kallade pulverbrev skickats i Sverige, främst till olika organisationer eller myndigheter. Ursprunget till pulverbreven är de brev med mjältbrandsbakterier (antrax) som skickades till olika myndigheter i USA efter terrorattacken 2001. Antrax är en bakterie som är mycket smittsam och dödlig. Bakterien finns fritt i naturen, bland annat i äldre djurgravar, men det är svårt och mycket ovanligt att få fram antraxpulver. De flesta pulverbrev som skickas är falska.  

Öka skyddet mot misstänkta försändelser

Det finns ett antal åtgärder ni kan vidta för att öka skyddet mot misstänkta rsändelser:

Hantera alla brev och postförsändelser på samma ställe, helst i ett rum avsides från ordinarie verksamhet.

Granska alla brev och paket innan de öppnas.

Kontrollera om det går att stänga av ventilationen till postrummet för att undvika att eventuellt pulverinnehåll sprids i hela lokalen.

Kännetecken på en misstänkt försändelse

Är försändelsen förväntad? Har ni eller någon annan beställt något?

Avviker från normalbilden.

Ovanligt många frimärken.

Oväntat ursprung på poststämpeln.

Avvikande form eller vikt.

Mycket tejp eller konstigt emballage.

Helt igenklistrat (om kuvert).

Missfärgningar, kristallisering eller oljiga fläckar.

Lukt.

Läckage av ämne, fast, flytande eller gas.

Synlig aluminiumfolie eller kablage.

Plötsliga sjukdomssymtom hos den som öppnat brevet.

Åtgärder vid misstänkt farlig försändelse

Z

Larma 112.

Z

Undvik att röra vid brevet/paketet och låt det ligga på en plan yta.

Z

Följ instruktioner från polis och räddningstjänst.

Z

Stäng fönster och dörrar, men lås ej dörren (skapar problem för polis och räddningstjänst).

Z

Om möjligt stäng av ventilationen.

Z

Utrym rummet och intilliggande rum.

Z

Hindra andra från att gå in.

Z

Använd inte mobiltelefon i närheten av brevet om du misstänker att det innehåller en sprängladdning.

Omedelbar sanering om du blivit kontaminerad

Ta av dig de kläder som kommit i kontakt med pulvret/ämnet. OBS, ej över huvudet.

Tvätta så fort som möjligt, händer, armar, ansikte med tvål och vatten.

Undvik närhet till andra människor.