Misstänkt beteende och fordon

En attack sker ofta fort och våldsamt. Den föregås dessutom ofta av en lång förberedelsefas där gärningspersonen iakttar sitt tilltänkta objekt för att dels skaffa sig en uppfattning om objektets säkerhet, dels leta efter sårbarheter. Men en attack kan också ske i stundens ingivelse om en gärningsperson bedömer situationen som gynnsam och tror sig kunna lyckas med sin attack.  

 

Var alltid lite extra observant om ni ser någon som beter sig misstänkt eller som kanske överensstämmer med signalement från tidigare händelser. Var också observant på annat som avviker från det normala, till exempel vad gäller fordon. 

Var observant på misstänkta beteenden

Ett misstänkt beteende kan vara när en person: 

Tar bilder på omgivningen och miljön – kanske selfies eller bilder på föremål.

Vistas i utrymmen som inte är öppna för allmänheten eller där tillträdet är begränsat.

Visar intresse för in- och utgångar, övervakningskameror, säkerhetsanordningar eller personal.

Ställer ovanliga eller omotiverade frågor.

Försöker få kontakt med och skapa en relation till personalen.

Försöker dölja ansiktet eller förändra utseendet.

Framstår som obekväm eller nervös.

Saknar anledningen till att vara på platsen.

Uppehåller sig onormalt länge i området.

Undviker ögonkontakt eller söker sig bort när ni söker kontakt.

Överensstämmer med signalement från tidigare händelser.

Var observant på misstänkta fordon

Misstänka egenskaper hos ett fordon kan vara när fordonet:

Står uppställt i närheten av ett tänkbart mål.

Avviker genom att vara felparkerat, övergivet eller ha varningsblinkers eller lyktor tända.

Har udda last, till exempel gasflaskor, sladdar eller modifierade elektriska apparater.

Har olika registreringsnummer fram och bak eller har ett parkeringstillstånd i vindrutan där registreringsnumret inte överensstämmer med fordonets registreringsnummer.

Har registreringsskyltar som nyligen monterats, är otydliga eller dolda.

Har ett modifierat utseende till exempel ojämn lackering.

Avger en frän eller avvikande doft som kan tyda på sprängmedel.

Är tungt lastad och insynsskyddad.

Har synlig rök inne i fordonet.

Gör så här om du ser något
misstänkt beteende

Kontrollera först att situationen är säker. Hälsa om möjligt på personen, fråga vänligt om du kan hjälpa till med något, och bilda dig en uppfattning om personen.

Samla så mycket information du kan: 

Z

Fotografera eller anteckna signalement på personen – kön, längd, ålder, kroppsbyggnad, kläder, symboler eller andra utmärkande drag.

Z

Skriv upp när och var du såg personen 

Z

Beskriv eventuellt fordon – registreringsnummer, märke, modell och färg. 

Z

Kontakta polisen (114 14 eller 112 om situationen är brådskande) om du upplever att personen beter sig misstänkt.