Första hjälpen

I församlingen bör det finnas grundläggande kunskap om de viktigaste åtgärderna för att rädda liv. Det gäller självklart vid attacker av olika slag, men även i vardagen kan någon råka ut för en olycka eller i värsta fall ett hjärtstopp.

Investera gärna i en hjärtstartare som finns lätt tillgänglig och se till att personalen får utbildning i hur den används.  

Se till att det finns en första förband-låda tillgänglig som innehåller stora kompresser, sax och eventuellt avsnörande förband som snabbt kan appliceras för att stoppa en kraftig blödning (så kallade tourniquer).

Så här utför du hjärt- och lungräddning (HLR)

1.

Medvetslös?

Kontrollera om personen är vid medvetande. 

2.

Andas?

Kontrollera om personen andas. Vid ingen eller onaormal andning larma 112 och starta HLR.

3.

Vid normal andning

lägg personen i stabilt sidoläge och larma 112.

4.

Vid ingen eller onormal andning starta HLR.

HLR utan hjärtstartare. 30 kompressioner, två inblåsningar. Repetera.

5.

HLR med hjärtstartare

Starta hjärtstartaren, följ råden, fortsätt HLR, 30 kompressioner och 2 inblåsningar.

6.

Fortsätt HLR

Fortsätt HLR tills ambulanspersonal tar över eller tills personen andas normalt. Byt av den som gör HLR efter två minuter, minimera avbrott. Behåll kontakten med larmcentralen, använd telefonens högtalarfunktion.  

 

Så stoppar du en kraftig blödning

Steg 1.

Håll tryck med händerna.

Steg 2.

Applicera förband och håll tryck.

Steg 3.

Applicera tourniquet. Vira, snurra, säkra och registrera tiden då tourniquet applicerades.