Starta en studiecirkel

I en församling sker det många olika saker – avsiktligt och oavsiktligt. Detta material syftar till att förbereda er och skapa medvetenhet kring era risker. Delvis för att kunna undvika och förebygga olyckor, men också för att ni ska veta hur ni ska göra när något hemskt sker. Det här materialet riktar sig till dig som är ansvarig för att leda en process i en lokal församling med målet att ni ska bli en mer riskmedveten och säker församling. 

Processen är uppbyggd som en studiecirkel med fyra träffar. Varje del är tänkt att pågå i två timmar. Till alla träffar finns det stödmaterial som ni ska arbeta med som grupp. Efter några av träffarna finns det en reflektionsövning som kräver att deltagarna är aktiva mellan träffarna. 

Det finns möjlighet för er att fortsätta det folkbildande arbetet i cirkelform även efter att ni avslutat denna studiecirkel. Håll en regelbunden kontakt med ert studieförbund för att få mer stöd och alternativ.

Vi har byggt denna cirkel på kunskapen som finns i materialet Så här kan ni arbeta med er säkerhet, en skrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen och Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Materialet är en del av underlaget som gruppen kommer ta till sig och bilda sig kring. Varje deltagare bör ha ett eget exemplar av Så här kan ni arbeta med er säkerhet.  

Till cirkelledare

Till deltagare

Så här funkar materialet

4 träffar

Varje träff är 2 timmar och 15 minuter

inklusive 15 minuter paus. 

Minst fem deltagare och en cirkelledare

Studiecirkeln är bäst att genomföra med deltagare som kommer från samma församling.

Men det går även bra att vara personer från olika församlingar. 

Till varje träff finns läsanvisningar till MSB:s material:

Så här kan ni arbeta med säkerhet

Instruktioner till övningar finns med tidsangivelser

Om församlingen har möjlighet så kan ni välja att dela ut en tom anteckningsbok till varje deltagare