Hot

Ett hot kan lämnas på̊ många olika sätt och via olika kommunikationskanaler. De allra flesta hot är avsedda att skrämma och skapa obehag eller att den som tar emot hotet ska avstå eller tvingas genomföra vissa åtgärder.  

Men även om de allra flesta hot är falska finns en risk att ett hot är äkta, och oavsett om hotet är falskt eller äkta är det en indikation på att ni bör förstärka säkerheten eftersom någon uppenbart hyser agg mot er verksamhet.

Bedöm hotets trovärdighet

Det första ni ska göra är att bedöma om hotet är trovärdigt eller inte. Fundera på om det kan vara kopplat till händelser inom församlingen eller andra händelser i världen som har koppling till ert trossamfund. Inventera eventuella motståndare som kan finnas i det lokala samhället 

Besvara följande frågor för att bedöma risken för att hotet är äkta:

Ingår hotet i en serie av tidigare hot?

Vad har i så fall hänt vid tidigare hot?  

Går det att fastställa var en påstådd bomb finns?
Finns det något misstänkt föremål?
Skulle en eventuell utrymning leda till att personer oavsiktligt förs närmare faran?

Hantera hotet

Ett hot bör hanteras  olika sätt beroende  hur ni tar emot det:

 Hot via pappersbrev

Lämna brevet orört.  

Bedöm trovärdigheten i hotet.

Kontakta polisen och följ deras instruktioner.  

Om nödvändigt, vidta omedelbara åtgärder.  

Hot via
telefon

Behåll lugnet och lyssna noggrant.

Spela in om möjligt eller anteckna och dokumentera vad som sägs och andra fakta, exempelvis uppringarens röst, tonläge, dialekt och bakgrundsljud.

Bedöm trovärdigheten i hotet.

Kontakta polisen och följ deras instruktioner.

Om nödvändigt, vidta omedelbara åtgärder.

Hot via
elektronisk media

Undvik att svara, vidarebefordra eller radera meddelandet.

Bedöm trovärdigheten i hotet.

Kontakta polisen och följ deras instruktioner.

Om nödvändigt, vidta omedelbara åtgärder.