Välkommen till SST:s samlade sida om krishandledning för kommuner/regioner och för trossamfund.

För dig som kommer från en kommun/region.

På den här sajten har vi samlat goda råd om hur, var och när kommuner och landsting/ regioner kan samverka och samarbeta med trossamfund såväl i vardag som i kris.

För dig som kommer från ett trossamfund

På den här sajten har vi tillsammans med MSB tagit fram en vägledning om hur trossamfund kan arbeta med sin säkerhet, både i förebyggande syfte och akut.