Välkommen till SST:s samlade sida om krishandledning för kommuner och regioner och för trossamfund.

För dig som kommer från en kommun och region.

På den här sajten har vi samlat goda råd om hur, var och när kommuner och landsting och regioner kan samverka och samarbeta med trossamfund såväl i vardag som i kris.

För dig som kommer från ett trossamfund

På den här sajten har vi tillsammans med MSB tagit fram en vägledning om hur trossamfund kan arbeta med sin säkerhet, både i förebyggande syfte och akut.