Att arbeta praktiskt med trossamfund

Att arbeta med ett trossamfundsråd är en ständigt pågående process. Om samarbetet ska ha förutsättningar att bli framgångsrikt om eller när det uppstår en kris eller katastrof måste det finnas väl upparbetade kontaktvägar, rutiner och former för hur arbetet ska bedrivas redan i vardagen.

Involvera därför trossamfunden i vardagsarbetet!

Behovsanalys

Börja med att formulera vilka behov ni har, vad ni vill få ut av arbetet. Utgår från de faktiska och rådande omständigheterna ”här och nu”.

Kartläggning

Vilka trossamfund finns representerade på den ort där ni är verksamma? Gör en kartläggning och passa på att årligen uppdatera om någon aktör tillkommit/ fallit ifrån. Viktigt i det här arbetet är även att ha fastställt vilka trossamfund ni ska arbeta tillsammans med, vilka kriterier ni vill utgå från.

Verksamhetsplanering

Vilka aktiviteter ska ni genomföra tillsammans med trossamfunden? Det kan vara utbildningar, kurser, samverkansmöten, utåtriktade aktiviteter med mera. Gör en verksamhetsplanering på årsbasis.

Genomför aktiviteter

Planering är bra – men viktigt är även att genomföra de verksamheter ni planerat tillsammans.

Utvärdera det som genomförts

Följ upp och utvärdera de aktiviteter som ni genomfört. Viktigt inte minst för att utveckla arbetet i trossamfundsrådet.

Här finns hjälp att få:

SST hjälper gärna till med tips, råd och idéer! Här finns förslag till hur ni kan skicka kontaktförfrågningar, ansöka om bidrag och mycket mer.

myndighetensst.se