Bidragsberättigade trossamfund och riksorganisationer i Sverige

Uppdaterad 2017-03-26

För att registrera ett trossamfund vänder man sig till Kammarkollegiet. Att bli registrerad som trossamfund innebär inte att man automatiskt blir statsbidragsberättigad. Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som kan få statligt stöd. SST ansvarar sedan för att fördela statsbidrag till bidragsberättigade trossamfund. SST ansvarar inte för bidrag till Svenska kyrkan.

Under 2015 fördelades cirka 80,7 miljoner kronor till trossamfunden. Därutöver fördelades ett särskilt bidrag på 10 miljoner kronor till flyktingmottagande.

Lista över Lutherska kyrkor

Danska kyrkan i Sverige

Torild Wulffsgatan 8
413 19  Göteborg
031-82 23 09
danskkirke@dkig.se

ELM-Bibeltrogna vänner

Smålandsvägen 48
286 35 Örkelljunga
08-559 231 04
expeditionen@elmbv.se
www.elmbv.se

EFS – Evangeliska fosterlandstiftelsen

Box 23001
750 23  Uppsala
018-430 25 00
efs@efs.nu
www.efs.nu

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

Box 45074
104 30  Stockholm
08-20 69 78
08-21 32 77
estniska.forsamling@telia.com 
http://rootsipraostkond.eelk.ee

Isländska kyrkan i Sverige

Frölunda Kyrkogata 2
421 47  Västra Frölunda
031-704 58 91
kirkjan@telia.com
www.kirkjan.se

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

c/o I. Graufelde
Malmvägen 16 B, 4 tr
191 60  Sollentuna
08-96 97 67
ieva.graufelde@svenskakyrkan.se

Norska kyrkan i Sverige

Stigbergsgatan 24
116 28  Stockholm
08-556 003 44
stockholm@sjomannskirken.no
www.sjomannskirken.no

Ungerska protestantiska samfundet i Sverige

c/o G. Sebestyén
Fastlagsvägen 42
126 47 Hägersten
08-18 41 72
073-966 04 75
gabor.sebestyen@yahoo.com
www.keve.se

Lista över Frikyrkor

Equmeniakyrkan

Box 14038
167 14 Bromma
08-580 031 00
info@equmeniakyrkan.se
www.equmeniakyrkan.se

Evangeliska frikyrkan

Box 1624
701 16 Örebro
019-16 76 00
info@efk.se
www.efk.se

Frälsningsarmén

Box 5090
102 42  Stockholm
08-562 282 00
info@fralsningsarmen.se
www.fralsningsarmen.se

Pingst- fria församlingar i samverkan

Box 15144
167 15 Bromma
08-608 96 00
info@pingst.se
www.pingst.se

Sjundedags adventistsamfundet

Box 536
101 30  Stockholm
08-545 297 70
08-20 48 68
info@adventist.se
www.adventist.se

Svenska alliansmissionen

Västra Storgatan 14
553 15  Jönköping
036-30 61 50
info@alliansmissionen.se
www.alliansmissionen.se

Lista över Samfundsadresser OÖKER

Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

Antiokiska ortodoxa kyrkan

S:ta Marias antiokiska ort. församling

c/o Baptistkyrkan
Nyköpingsvägen 20
151 32 Södertälje
076-636 66 92

Armeniska apostoliska kyrkan

c/o B. Wartanian
Skäftingebacken 9, 2 tr
163 67 Spånga
073-930 83 22
info@armeniskakyrkan.org
www.armeniskakyrkan.se

Bulgariska ortodoxa kyrkan

c/o A. Petrounov
Kallforsvägen 23
124 32 Bandhagen
08-86 78 55
070-845 32 19

Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan

Box 1049
164 21 Kista
073-774 94 19
teame91@hotmail.com

Etiopisk-ortodoxa Tewahedo kyrkan

Box 1036
101 38 Stockholm
08-724 60 76 
debereselammedhanealem@gmail.com

Finska ortodoxa församlingen

c/o Ljungström
Snickarevägen  1a
191 40  Sollentuna
08-612 14 09
info@ortodox-finsk.se
www.ortodox-finsk.se

Grekisk ortodoxa Metropolitdömet

Birger Jarlsgatan 92
114 20 Stockholm
08-612 34 81
metropolitancleopas@gmail.com
konstpapax@gmail.com

Koptisk-ortodoxa kyrkan

Nyköpingsvägen 24
151 32 Södertälje
08-550 344 13
073- 963 43 27 
josephgobran@gmail.com

Makedonsk-ortodoxa kyrkan

Lantmannagatan 8
214 44 Malmö
070 460 43 64
040-12 20 39
mpco@mpc-malmo.org

Rumänska ortodoxa kyrkan

c/o Mihai Radu
Sagoliden 20
216 19 Malmö
040-13 46 54
040-15 24 61
bors.td@hotmail.com

Ryska ortodoxa kyrkan, patriarkatet i Konstantinopel

Birger Jarlsg 98
Box 19027
104 32 Stockholm
08-15 63 16
angel.velitchkov@yahoo.se

Ryska ortodoxa kyrkan, Moskvapatriarkatet

c/o Babushin
Prästgårdsgatan 28
172 32 Sundbyberg
070-017 67 82
rusortswed@hotmail.com
www.sweden.orthodoxy.ru

Serbisk-ortodoxa kyrkan

Bägerstavägen 68
120 47 Enskede Gård
08-722 99 30
fax 08-90 97 37
vladika.dositej@gmail.com

Svenska ortodoxa prosteriet Heliga Treenighetens Kloster

Ingelstorp, Liderna 1
504 96 Bredared
033-24 51 88
033-24 52 24
arkim.gabriel@hotmail.com

Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap

Klockarvägen 104
151 61 Södertälje
08-550 84 140 kansli@syriskortodoxakyrkan.se

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet

Hantverksvägen 4
151 65 Södertälje
08-550 656 44
073-625 04 52
info@soa-s.se
www.soa-s.se

Österns assyriska kyrka

Box 3020
145 03 Norsborg
08-556 41 307

Lista över Islamiska samarbetsrådets (ISR) riksorganisationer

Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Åkerssjövägen 10
461 53 Trollhättan
0520-49 90 64
076-310 24 47
kontakt@izb.se
www.izb.se

Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)

Kapellgränd 10
116 25  Stockholm
08-509 109 24
info@fifs.se
www.fifs.se

Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Västanforsgatan 21
214 50 Malmö
076 118 36 28
info@ifbs.se

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)

Bergsbo v 15
19135 Sollentuna
08-15 98 99
info@ikus.nu
www.ikus.nu

Islamiska shia samfunden i Sverige (ISS)

Box 690
175 27  Järfälla
070-960 06 98
08-580 128 81
info@shiasamfund.se
www.shiasamfund.se

Sveriges muslimska förbund (SMF)

Brännkyrkagatan 45 bv
118 22  Stockholm
070-417 98 90
smfsverige@hotmail.se
www.smf-islam.se

Lista över övriga bidragsberättigade trossamfund

Alevitiska Riksförbundet

Turebergs Allé 4

191 62 Sollentuna

alevitiskariksforbundet@alevi.se

Anglikanska kyrkan

Den episkopala kyrkan i Stockholm

Dag Hammarskjölds väg 14

115 27 Stockholm

08 – 663 82 48

Judiska centralrådet

Box 7427

103 91  Stockholm

08-587 858 00

info@jfst.se

www.judiskacentralradet.se

Mandeiska sabeiska samfundet i Sverige

Box 3079

145 03 Norsborg

072-830 85 16

mss@mandaean.se

Romersk-katolska kyrkan i Sverige

Katolska Biskopsämbetet

Box 4114

102 62  Stockholm

08-462 66 00

08-462 94 25

info@katolskakyrkan.se

www.katolskakyrkan.se

Sveriges buddhistiska samarbetsråd

Erstagatan 31

116 36 Stockholm

076-205 27 09

kontakt@buddhism-sbs.se

www.buddhism-sbs.se

Lista över Svenska kyrkan samt ekumeniska och interreligiösa organisationer

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund består av tretton stift och cirka 6,4 miljoner medlemmar. Svenska kyrkan antog sin evangelisk-lutherska bekännelse år 1593. År 2000 ändrades relationen till staten på ett avgörande sätt. Trossamfundet har en självständig ekonomi och får genom en särskild överenskommelse med staten ekonomisk ersättning för kulturantikvariska merkostnader för kyrkobyggnaderna som är del av medborgarnas kulturarv.

www.svenskakyrkan.se

Sveriges kristna råd (SKR)

I SKR möts tjugofem medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer (frikyrkor, lutherska kyrkor, ortodoxa och österländska kyrkor och Romersk-katolska kyrkan).

Sveriges frikyrkosamråd (FSR)

Sveriges Frikyrkosamråd, FSR, samordnar anförtrodda verksamheter för de frikyrkliga trossamfunden.

Sveriges muslimska råd (SMR)

SMR är en paraplyorganisation för rikstäckande muslimska organisationer i Sverige.

Sveriges interreligiösa råd (SIR)

I Sveriges interreligiösa råd (SIR) möts företrädare för många olika religioner för gemensamma överläggningar. SIR har till syfte att främja och skapa förutsättningar för interreligiöst samarbete i Sverige, lyfta fram religionens roll för att skapa fred och samförstånd i världen och utgöra en röst gentemot religionsfientlighet. Rådet består av totalt femton personer: fem kristna, tre muslimer, två judar, två buddhister samt en representant vardera från bahai, sikher och hinduer.

Läs mer om ekumeniska och interreligiösa organisationer:

http://www.sst.a.se/download/18.ed9dc09146b06bae43bb1eb/1403523045145/Sv+ky+samt+ekumoch+interrelig+organ+14.pdf