Bidragsberättigade trossamfund och riksorganisationer i Sverige 

Uppdaterad 2017-03-26

För att registrera ett trossamfund vänder man sig till Kammarkollegiet. Att bli registrerad som trossamfund innebär inte att man automatiskt blir statsbidragsberättigad. Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som kan få statligt stöd. SST ansvarar sedan för att fördela statsbidrag till bidragsberättigade trossamfund. SST ansvarar inte för bidrag till Svenska kyrkan.

Under 2015 fördelades cirka 80,7 miljoner kronor till trossamfunden. Därutöver fördelades ett särskilt bidrag på 10 miljoner kronor till flyktingmottagande.

Lutherska kyrkor

Danska kyrkan i Sverige

Torild Wulffsgatan 8

413 19  Göteborg

031-82 23 09

danskkirke@dkig.se

ELM-Bibeltrogna vänner

Smålandsvägen 48

286 35 Örkelljunga

08-559 231 04

expeditionen@elmbv.se

www.elmbv.se

EFS – Evangeliska fosterlandstiftelsen

Box 23001

750 23  Uppsala

018-430 25 00

efs@efs.nu

www.efs.nu

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

Box 45074

104 30  Stockholm

08-20 69 78

08-21 32 77

estniska.forsamling@telia.com 

http://rootsipraostkond.eelk.ee

Isländska kyrkan i Sverige

Frölunda Kyrkogata 2

421 47  Västra Frölunda

031-704 58 91

kirkjan@telia.com

www.kirkjan.se

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

c/o I. Graufelde

Malmvägen 16 B, 4 tr

191 60  Sollentuna

08-96 97 67

ieva.graufelde@svenskakyrkan.se

Norska kyrkan i Sverige

Stigbergsgatan 24

116 28  Stockholm

08-556 003 44

stockholm@sjomannskirken.no

www.sjomannskirken.no

Ungerska protestantiska samfundet i Sverige

c/o G. Sebestyén

Fastlagsvägen 42

126 47 Hägersten

08-18 41 72

073-966 04 75

gabor.sebestyen@yahoo.com

www.keve.se

Frikyrkor

Equmeniakyrkan

Box 14038

167 14 Bromma

08-580 031 00

info@equmeniakyrkan.se

www.equmeniakyrkan.se

Evangeliska frikyrkan

Box 1624

701 16 Örebro

019-16 76 00

info@efk.se

www.efk.se

Frälsningsarmén

Box 5090

102 42  Stockholm

08-562 282 00

info@fralsningsarmen.se

www.fralsningsarmen.se

Pingst- fria församlingar i samverkan

Box 15144

167 15 Bromma

08-608 96 00

info@pingst.se

www.pingst.se

Sjundedags adventistsamfundet

Box 536

101 30  Stockholm

08-545 297 70

08-20 48 68

info@adventist.se

www.adventist.se

Svenska alliansmissionen

Västra Storgatan 14

553 15  Jönköping

036-30 61 50

info@alliansmissionen.se

www.alliansmissionen.se

Samfundsadresser OÖKER,

ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

Antiokiska ortodoxa kyrkan

S:ta Marias antiokiska ort. församling

c/o Baptistkyrkan

Nyköpingsvägen 20

151 32 Södertälje

076-636 66 92

Armeniska apostoliska kyrkan

c/o B. Wartanian

Skäftingebacken 9, 2 tr

163 67 Spånga

073-930 83 22

info@armeniskakyrkan.org

www.armeniskakyrkan.se

Bulgariska ortodoxa kyrkan

c/o A. Petrounov

Kallforsvägen 23

124 32 Bandhagen

08-86 78 55, 070-845 32 19

Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan

Box 1049

164 21 Kista

073-774 94 19

teame91@hotmail.com

Etiopisk-ortodoxa Tewahedo kyrkan

Box 1036

101 38 Stockholm

08-724 60 76 

debereselammedhanealem@gmail.com

Finska ortodoxa församlingen

c/o Ljungström

Snickarevägen  1a

191 40  Sollentuna

08-612 14 09

info@ortodox-finsk.se

www.ortodox-finsk.se

Grekisk ortodoxa Metropolitdömet

Birger Jarlsgatan 92

114 20 Stockholm

08-612 34 81

metropolitancleopas@gmail.com

konstpapax@gmail.com

Koptisk-ortodoxa kyrkan

Nyköpingsvägen 24

151 32 Södertälje

08-550 344 13, 073- 963 43 27 

josephgobran@gmail.com

Makedonsk-ortodoxa kyrkan

Lantmannagatan 8

214 44 Malmö

070 460 43 64

tel/fax 040-12 20 39

mpco@mpc-malmo.org

Rumänska ortodoxa kyrkan

c/o Mihai Radu

Sagoliden 20

216 19 Malmö

040-13 46 54, 040-15 24 61

bors.td@hotmail.com

Ryska ortodoxa kyrkan, patriarkatet i Konstantinopel

Birger Jarlsg 98

Box 19027

104 32 Stockholm

08-15 63 16

angel.velitchkov@yahoo.se

Ryska ortodoxa kyrkan, Moskvapatriarkatet

c/o Babushin

Prästgårdsgatan 28

172 32 Sundbyberg

070-017 67 82

rusortswed@hotmail.com

www.sweden.orthodoxy.ru

Serbisk-ortodoxa kyrkan

Bägerstavägen 68

120 47 Enskede Gård

08-722 99 30, fax 08-90 97 37

vladika.dositej@gmail.com

Svenska ortodoxa prosteriet

Heliga Treenighetens Kloster

Ingelstorp, Liderna 1

504 96 Bredared

033-24 51 88, 033-24 52 24

arkim.gabriel@hotmail.com

Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap

Klockarvägen 104

151 61 Södertälje

08-550 84 140

kansli@syriskortodoxakyrkan.se

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet

Hantverksvägen 4

151 65 Södertälje

08-550 656 44, 073-625 04 52

info@soa-s.se

www.soa-s.se

Österns assyriska kyrka

Box 3020

145 03 Norsborg

08-556 41 307

Islamiska samarbetsrådets (ISR) riksorganisationer

Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Åkerssjövägen 10

461 53 Trollhättan

0520-49 90 64

076-310 24 47

kontakt@izb.se

www.izb.se

Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)

Kapellgränd 10

116 25  Stockholm

08-509 109 24

info@fifs.se

www.fifs.se

Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Västanforsgatan 21

214 50 Malmö

076 118 36 28

info@ifbs.se

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)

Bergsbo v 15

19135 Sollentuna

08-15 98 99

info@ikus.nu

www.ikus.nu

Islamiska shia samfunden i Sverige (ISS)

Box 690

175 27  Järfälla

070-960 06 98

08-580 128 81

info@shiasamfund.se

www.shiasamfund.se

Svenska islamiska församlingarna (SIF)

c/o Kielan

Alva Myrdals gata 4A

632 20 Eskilstuna

073-531 56 88

tunawi@gmail.com

Sveriges muslimska förbund (SMF)

Brännkyrkagatan 45 bv

118 22  Stockholm

070-417 98 90

smfsverige@hotmail.se

www.smf-islam.se

Övriga bidragsberättigade trossamfund

Alevitiska Riksförbundet

Turebergs Allé 4

191 62 Sollentuna

alevitiskariksforbundet@alevi.se

Anglikanska kyrkan

Den episkopala kyrkan i Stockholm

Dag Hammarskjölds väg 14

115 27 Stockholm

08 – 663 82 48

Judiska centralrådet

Box 7427

103 91  Stockholm

08-587 858 00

info@jfst.se

www.judiskacentralradet.se

Mandeiska sabeiska samfundet i Sverige

Box 3079

145 03 Norsborg

072-830 85 16

mss@mandaean.se

Romersk-katolska kyrkan i Sverige

Katolska Biskopsämbetet

Box 4114

102 62  Stockholm

08-462 66 00

08-462 94 25

info@katolskakyrkan.se

www.katolskakyrkan.se

Sveriges buddhistiska samarbetsråd

Erstagatan 31

116 36 Stockholm

076-205 27 09

kontakt@buddhism-sbs.se

www.buddhism-sbs.se

Svenska kyrkan samt ekumeniska och interreligiösa organisationer.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund består av tretton stift och cirka 6,4 miljoner medlemmar. Svenska kyrkan antog sin evangelisk-lutherska bekännelse år 1593. År 2000 ändrades relationen till staten på ett avgörande sätt. Trossamfundet har en självständig ekonomi och får genom en särskild överenskommelse med staten ekonomisk ersättning för kulturantikvariska merkostnader för kyrkobyggnaderna som är del av medborgarnas kulturarv.

www.svenskakyrkan.se

Sveriges kristna råd (SKR)

I SKR möts tjugofem medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer (frikyrkor, lutherska kyrkor, ortodoxa och österländska kyrkor och Romersk-katolska kyrkan).

Sveriges frikyrkosamråd (FSR)

Sveriges Frikyrkosamråd, FSR, samordnar anförtrodda verksamheter för de frikyrkliga trossamfunden.

Sveriges muslimska råd (SMR)

SMR är en paraplyorganisation för rikstäckande muslimska organisationer i Sverige.

Sveriges interreligiösa råd (SIR)

I Sveriges interreligiösa råd (SIR) möts företrädare för många olika religioner för gemensamma överläggningar. SIR har till syfte att främja och skapa förutsättningar för interreligiöst samarbete i Sverige, lyfta fram religionens roll för att skapa fred och samförstånd i världen och utgöra en röst gentemot religionsfientlighet. Rådet består av totalt femton personer: fem kristna, tre muslimer, två judar, två buddhister samt en representant vardera från bahai, sikher och hinduer.

Läs mer om ekumeniska och interreligiösa organisationer:

http://www.sst.a.se/download/18.ed9dc09146b06bae43bb1eb/1403523045145/Sv+ky+samt+ekumoch+interrelig+organ+14.pdf